Skip to main content

-I ARKITEKTUREN,

är vi ditt sanna norr.

Varför arkitektur!

För vi är medvetna om, att våra hem och
alla byggnader vi vistas i kan ändra våra liv.

Arkitektur är ett viktigt arv som fokuserar på design och fysiska strukturer. Det innebär integrering av olika
element som estetik, funktionalitet, säkerhet och ihop med hållbarhet skapa strukturer som möter människors
och miljöns behov. Arkitektur är viktig eftersom den formar den fysiska miljö vi lever och arbetar i och har en
betydande inverkan på vår livskvalitet. Det spelar också en avgörande roll när vi tar itu med de globala frågorna
som klimatförändringar, urbanisering och social ojämlikhet. Genom arkitektur kan vi designa och bygga strukturer
som är säkra, effektiva och vackra och som bidrar till individens och samhällets välbefinnande.

VI & ARKITEKTUREN

Att designa och forma för att senare bygga och verkställa. Tillämpningen av arkitektur begagnads för att uppfylla både praktiska och uttrycksfulla krav och fungerar därmed både som ändamålsenliga och för estetiska syften.

Trots den hundra åttio grader skillnaden, kan dessa två inte separeras, och den relativa vikten som ges till var och en kan variera mycket beroende på byggnaden och ändamålet den byggs för. Eftersom varje samhälle - oavsett om det är mindre eller högt utvecklat, bosatt eller rotlös, har ett spatial förhållande till den naturliga världen och till andra kringliggande samhällen, blottar byggnadsverken mycket om sin historia, högtidligheter och konstnärliga disposition, miljö (klimat och väder inräknat) liksom många andra aspekter av det nuvarande livet men även vår tids fotspår för framtiden och vad vi lämnar efter oss för generationer att komma.

Läs mer
VI TALAR INREDNING

Den holistiska formen av interiörkonst, där inte bara ytor på väggar, golv och tak men även fast som lös inredning och möblering går som en röd tråd genom byggnaden för att skapa en egenartad design/ look för det specifika huset, kunden eller verksamheten.

Färg, material och andra mjukvärden väljs med omsorg, en välgenomtänkt och delikat process för att dekorera och möblera ett bostadsrum, kontor, skola eller annan interiör miljö i syfte att reflektera rummets ändamål och karaktär. Stilar och koncept varierar efter rummet användningsändamål och det uttryck man önskar uppnå samt baserat på brukarens önskade funktioner och spegling av deras identitet.

Läs mer
VI ÄVEN RESTAURERAR

Att förnya och återställa redan existerande byggnader är den självklara och den avgörande handlingen för en mer hållbar utveckling inom arkitektur. I den mån det går att restaurera en byggnad skall det alternativet alltid vara den primära.

Det historiska värdet och arvet en byggnad frambär, oavsett om byggnaden är flera hundra eller knappt femtio år gammal, är oersättligt ur flertal aspekter. Byggnader med historiska värden har kvalitéer och tidsdesign unika för den tiden de byggdes på. Likaväl som ny klassicistisk arkitektur från slutet av 1700-talet reser sig ståtligt och betager oss med sina detaljer, charmar modernismen och funktionalismen oss med sina stilrena former. Lika så uppmuntrar 50-talet oss då den präglades av enastående mönster och starka färgtoner som än idag ligger till grund till många av våra inspirationskällor.

Läs mer
& SKAPAR IDENTITET

Ett företags identitet är avgörande för dess igenkänning och en ledande faktor för dennes framgång eller misslyckande. Därför är det otroligt viktigt att utmärka sig på ett så individuellt och unikt sätt för att skapa igenkänning oavsett om man tänker etablera sig regionalt eller globalt.

Att ta fram ett koncept är att utveckla fram en idé, en föreställning eller en teori. Inom arkitekturen beskriver vi koncept som ett tillvägagångsätt till självaste designen och slutprodukten.
Tänker vi med de arkitektoniska definierade tankeenheterna så startar idén alltid som något abstrakta och utvecklas under processen gång till något mer definierat och handfast. Designen växer allteftersom och ofta tar sin egen väg för att leda arkitekten till det självfallna resultatet.

Läs mer
MED KREATIVA PROCESSER

Tekniken att producera fram en innovativ idé, är att man utveckla nya konstellationer av gamla element man redan har. Detta innebär att man skapar inget nytt utan utvecklar existerande beståndsdelar och sammanställer dessa fragment på ett nytt sätt som inte har gjorts dessförinnan.

Stundom behöver redan existerande företag och verksamheter reformera sin profil för att följa sin tid och utvecklingen som världen konstant stretar mot. Därför är den kreativa processen ett utmärkt redskap för att utveckla ett redan exciterande koncept och göra den mer tidsenlig. Att kunna göra detta med ett kreativt och arkitektoniskt förfaringssätt är ytterst unikt.

Läs mer
VI BRYR OSS

Vi på Yara-K Arkitekter tror på att skapa en hållbar framtid genom vårt arbete. Genom att integrera hållbarhet i alla våra projekt hjälper vi våra kunder att minska sin påverkan på miljön och samtidigt skapa vackra, funktionella och hälsosamma miljöer att arbeta, leva och verka i.

Vi har en lång erfarenhet av hållbar arkitektur och använder oss av de senaste teknologierna och forskningen för att hitta de mest effektiva lösningarna för varje projekt. Vi är medvetna om att hållbarhet inte bara handlar om miljöpåverkan, utan också om social och ekonomisk hållbarhet. Vi ser till att balansera alla aspekter för att skapa hållbara och livskraftiga samhällen.

Läs mer