Skip to main content

MED KREATIVA

PROCESSER

KREATIVA PROCESSER

Den kreativa processen består av fem steg eller stadier

Tekniken att producera fram en innovativ idé, är att man utveckla nya konstellationer av gamla element man redan har. Detta innebär att man skapar inget nytt utan utvecklar existerande beståndsdelar och sammanställer dessa fragment på ett nytt sätt som inte har gjorts dessförinnan.

Stundom behöver redan existerande företag och verksamheter reformera sin profil för att följa sin tid och utvecklingen som världen konstant stretar mot. Därför är den kreativa processen ett utmärkt redskap för att utveckla ett redan exciterande koncept och göra den mer tidsenlig. Att kunna göra detta med ett kreativt och arkitektoniskt förfaringssätt är ytterst unikt.

Det handlar om att alstra något som tilltalar

och som kan locka gamla som nya kunder men även medarbetare eller samarbetspartner.

  • Att samla ihop nytt material relaterade till uppgiften medan man även lär sig fascineras av nya koncept som redan existerar där ute.
  • Bearbeta materialet noga mentalt, här studerar man vad man har lärt sig av det materialet man samlade in och processar genom experiment olika idéer man får fram.
  • Att lämna processen ett tag och låta idéen genomgå sin mognad, under tiden samlar man energi på annat håll.
  • Man återgå till idéen men inte efter att man hade övergett den så att man betraktar den från ett annat perspektiv och med en ny insikt.
  • Och det sista skedet i processen, här är det dags att utforma och utveckla den idén baserad på feedback man får från omvärlden, och efter kritiken anpassa och forma idéen efter behov till en definitiv produkt.

NY IDENTITET

Parallellt med att Café Liba expanderade så arbetade företaget med att utöka deras produktsortiment, utveckla nya menyer samt utforma nya webbplatser. Till detta påbörjades ett arbete kring att skapa en ny identitet kring deras logga och även ett mönster som skulle gå ihop fint med den nya identiteten.

Vår insats i detta var inte så självklar från början, men ju flera idéer utvecklades mellan Café Liba och reklambyrån de samarbetade med, desto oftare dök det upp på vårt bord.

ÖKAD STOLTHET & ÖKAD FÖRSÄLJNING

Tillsammans började vi även se att paketeringen och den nya identiteten cafét hade fått ingick i en och samma helhet. Samspelet mellan Café Libas nya identitet och varumärket Café Liba skulle ge bra resultat. Det skulle även knyta ihop säcken och skapa en vattentät produkt som skulle öka stoltheteten hos ägarna och även öka deras försäljning.

Med andra ord blev det förvisso uppenbart för alla, att bruka mönstret på fasaden till alla deras paketeringar, från pappersmuggar, tårtkartonger och färdiga kaklådor till deras papperspåsar. Kulörpalleten följde samma tema, det guldiga representerar mässingfasaden på huset och integrerades med ett antal utvalda färger för att skapa differens mellan de olika produkterna. Inget kan skapa förutsättning för bättre försäljning som ett starkt varumärke och Liba Café lyckades skapa det.

Resultatet blev makalöst, alla deltagare var eniga om den goda designen och det unika utseendet Cafe Liba erhöll. Och åter igen en nöjd och stolt kund gör oss nöjda och stolta arkitekter