Skip to main content

RITBORDET

VÅRA SENASTE PROJEKT

GESTALTNING, CAFÉ BRN’S

Ett tävlingsförslag för Göteborgs stad, 25kvm

Likt rälsen, ingjutet som raster över hela Göteborgs gator skall det nya Caféet vid Brunnsparken ingraveras i marken mitt i den park som länge har stått och graciöst delat på två av Göteborgs äldsta gator, Norra och Södra Hamngatan.

Inget elegantare än ett landmärke som anknyter sig till platsens historiska värde, med sitt naturliga och transparenta material som kamouflerar sig mjukt mot sin omgivning. Skapad med blott tre material, hämtade från området, reser Caféet sig ödmjukt utan något större väsen. Valnötslaserat limträ som nyanserar sig med trädstammarna i parken, glasskivor som böjer sig mot Nordstans vågiga glasentré, smyckad med sträckmetall och ståldetaljer i cortén likt planteringskrukorna som geometriskt vackert fördelar sig över hela parken.

Läs mer
SGS LILLATORP, 50-TALS HUS

Totalt 46 lägenheter, 42st 1 R&K samt 3st 2 R&K

Att förnya och återställa
redan existerande byggnader är den självklara och den avgörande handlingen för en mer hållbar utveckling inom arkitektur. I den mån det går att restaurera en byggnad skall det alternativet alltid vara den primära.

Det historiska värdet och arvet en byggnad frambär, oavsett om byggnaden är flera hundra eller knappt femtio år gammal, är oersättligt ur flertal aspekter. Byggnader med historiska värden har kvalitéer och tidsdesign unika för den tiden de byggdes på. Likaväl som ny klassicistisk arkitektur från slutet av 1700-talet reser sig ståtligt och betager oss med sina detaljer, charmar modernismen och funktionalismen oss med sina stilrena former. Lika så uppmuntrar 50-talet oss då den präglades av enastående mönster och starka färgtoner som än idag ligger till grund till många av våra inspirationskällor.

Läs mer
LIBA BRÖD / LIBA CAFÉ

Ett direktuppdrag från Liba Bröd, 4987kvm

Självklart började vi med Liba Bröds ansedda verksamhet, som främst handlade om tunnbröd. Under 70-talet beslutade sig Liba Bröd för att gräva efter guld i vetefälten och de hittade verkligen guld. Vetefälten speglade också Liba Cafés uttryck, vilket gjorde det uppenbart för oss att använda mässing som fasadmaterial. När Liba under processen uttryckte sitt intresse av att också franchisa cafét, blev identiteten en hörnsten i projektet.

Det skulle inte längre vara en byggnad i ett industriområde utan en café-bar mitt i staden eller i ett köpcentrum bland de redan etablerade cafékedjorna som sedan länge har etablerat ett unikt namn och utseende för sig själva. För att Liba skulle kunna födas och stiga upp bland dessa redan etablerade veteraner behövde Liba Café göra ett starkt och modigt intryck, och det var det vi hade i fokus genom hela design- och idéprocessen. Ja, det är en dold men ändå inte avsiktligt dold identitet i exteriören.

Läs mer
UTVECKLING VARUMÄRKE LIBA CAFÉ

Parallellt med att Café Liba expanderade så arbetade företaget med att utöka deras produktsortiment, utveckla nya menyer samt utforma nya webbplatser. Till detta påbörjades ett arbete kring att skapa en ny identitet kring deras logga och även ett mönster som skulle gå ihop fint med den nya identiteten.

Vår insats i detta var inte så självklar från början, men ju flera idéer utvecklades mellan Café Liba och reklambyrån de samarbetade med, desto oftare dök det upp på vårt bord.

Läs mer