Skip to main content

VI &

ARKITEKTUREN

ARKITEKTUR

Den estetiska processen och ingenjörskonsten

Att designa och forma för att senare bygga och verkställa. Tillämpningen av arkitektur kombinerar praktisk funktionalitet med estetisk skönhet för att uppfylla både nödvändiga och önskvärda krav.

Visserligen finns det en hundra åttio graders skillnad, men dessa två aspekter kan ändå inte separeras från varandra. Vikten som tilldelas varje aspekt kan variera beroende på byggnadens specifika ändamål och syfte. Varje samhälle, oavsett om det är småskaligt eller välutvecklat, rotat eller rotlöst, har ett rumsligt förhållande till den naturliga världen och till andra närliggande samhällen. Därför avslöjar byggnadsverken mycket om samhällets historia, högtider och konstnärliga visioner, liksom dess miljö (inklusive klimat och väder) och många andra aspekter av det nuvarande livet. De avslöjar också fotavtrycken av vår tid för framtiden och vad vi lämnar efter oss för kommande generationer att uppleva.

ARKITEKTUR

CAFÉ BRN'S

Ett tävlingsförslag för Göteborgs stad, 25kvm

Likt rälsen, ingjutet som raster över hela Göteborgs gator skall det nya Caféet vid Brunnsparken ingraveras i marken mitt i den park som länge har stått och graciöst delat på två av Göteborgs äldsta gator, Norra och Södra Hamngatan. Inget elegantare än ett landmärke som anknyter sig till platsens historiska värde, med sitt naturliga och transparenta material som kamouflerar sig mjukt mot sin omgivning.

Skapad med blott tre material, hämtade från området, reser Caféet sig ödmjukt utan något större väsen. Valnötslaserat limträ som nyanserar sig med trädstammarna i parken, glasskivor som böjer sig mot Nordstans vågiga glasentré, smyckad med sträckmetall och ståldetaljer i cortén likt planteringskrukorna som geometriskt vackert fördelar sig över hela parken.

Läs mer

SGS LILLATORP, 50-TALS HUS

Totalt 46 lägenheter, 42st 1 R&K samt 3st 2 R&K

Att förnya och återställa redan existerande byggnader är den självklara och den avgörande handlingen för en mer hållbar utveckling inom arkitektur. I den mån det går att restaurera en byggnad skall det alternativet alltid vara den primära.

Projektet var ett uppdrag för SGS studentlägenheter i Göteborg, med syfte att göra två huskroppar från 50-talet till mer energieffektiva och mer komfortabla lägenheter med samtliga bekvämliga funktioner som kök, bad och wc integrerat i alla lägenheter.

Läs mer

LIBA BRÖD / LIBA CAFÉ

Ett direktuppdrag från Liba Bröd, 4987kvm

Självklart började vi med Liba Bröds ansedda verksamhet, som främst handlade om tunnbröd. Under 70-talet beslutade sig Liba Bröd för att gräva efter guld i vetefälten och de hittade verkligen guld. Vetefälten speglade också Liba Cafés uttryck, vilket gjorde det uppenbart för oss att använda mässing som fasadmaterial. När Liba under processen uttryckte sitt intresse av att också franchisa cafét, blev identiteten en hörnsten i projektet.

Det skulle inte längre vara en byggnad i ett industriområde utan en café-bar mitt i staden eller i ett köpcentrum bland de redan etablerade cafékedjorna som sedan länge har etablerat ett unikt namn och utseende för sig själva. För att Liba skulle kunna födas och stiga upp bland dessa redan etablerade veteraner behövde Liba Café göra ett starkt och modigt intryck, och det var det vi hade i fokus genom hela design- och idéprocessen. Ja, det är en dold men ändå inte avsiktligt dold identitet i exteriören.

Läs mer