Skip to main content

VI ÄVEN

RESTAURERAR

OMBYGGNATION & RESTAURERING

Att förnya och återställa,

redan existerande byggnader är den självklara och den avgörande handlingen för en mer hållbar utveckling inom arkitektur. I den mån det går att restaurera en byggnad skall det alternativet alltid vara den primära.

Det historiska värdet och arvet en byggnad frambär, oavsett om byggnaden är flera hundra eller knappt femtio år gammal, är oersättligt ur flertal aspekter. Byggnader med historiska värden har kvalitéer och tidsdesign unika för den tiden de byggdes på. Likaväl som ny klassicistisk arkitektur från slutet av 1700-talet reser sig ståtligt och betager oss med sina detaljer, charmar modernismen och funktionalismen oss med sina stilrena former. Lika så uppmuntrar 50-talet oss då den präglades av enastående mönster och starka färgtoner som än idag ligger till grund till många av våra inspirationskällor.

Att bevara, återställa och förnya dessa historiska arv oberoende av det sekel de kommer ifrån är att bevara redan förbrukade råmaterial och samtidigt ta hand om våra förfäders fotavtryck, generation efter generation för flera generationer att komma. Förhoppningsvis, genom fokus på de redan existerande byggnaderna, i störst mån sträva efter att minska på nyproduktion och med det skapa utsikt mot en hållbar framtid och en friskare planet.

SGS LILLATORP, 50-TALS HUS

Totalt 46 lägenheter, 42st 1 R&K samt 3st 2 R&K

Projektet var ett uppdrag för SGS studentlägenheter i Göteborg, med syfte att göra två huskroppar från 50-talet till mer energieffektiva och mer komfortabla lägenheter med samtliga bekvämliga funktioner som kök, bad och wc integrerat i alla lägenheter.

Bad och vissa wc var mer kollektiva och placerade i trapphus eller källarplan medan köken var mer än 60 år gamla och väl utslitna. Fönstren var i originalskick, charmiga men genomsläppliga vilket ökade energiförbrukningen i husen. Utmaningarna var stora men ingenting var omöjligt.

Läs mer