Skip to main content

VI TALAR

INREDNING

INREDNING

Den holistiska formen av interiör konst,

där inte bara ytor på väggar, golv och tak men även fast som lös inredning och möblering går som en röd tråd genom byggnaden för att skapa en egenartad design/ look för det specifika huset, kunden eller verksamheten.

Färg, material och andra mjuk-värden väljs med omsorg, en välgenomtänkt och delikat process för att dekorera och möblera ett bostadsrum, kontor, skola eller annan interiör miljö i syfte att reflektera rummets ändamål och karaktär. Stilar och koncept varierar efter rummet användningsändamål och det uttryck man önskar uppnå samt baserat på brukarens önskade funktioner och spegling av dess identitet.

PUBLIKA RUM

"Förutom möbler hör bl.a. tapeter, tyger och belysning till"

I publika rum sätts det andra fordringar på detaljerna kring inredningen, till exempel tillgängligheten, brandsäkerheten och akustiken. Inom inredning hör förutom möbler bl.a. tapeter, tyger och belysning till.

Beroende på rummets ändamål, har samtliga inredningar sin särprägel och funktion för att fungera optimalt i sin miljö. Likaså materialet på varierande föremål i rummet, lokalen eller bostaden och vikten av det. Såsom varierande tyger, träslag eller metaller som kan användas som bord eller lampor för att uppnå det önskade resultatet, funktion, uttryck och utseende.

INREDNING/ 

INREDNING/ 

INREDNING/ 

INREDNING/ 

INREDNING/ 

INREDNING/ 

INREDNING/ 

INREDNING/ 

INTERIÖR

Interiören i Liba Bröd projektet skulle växla från kreativa kontorsmiljöer till hektiska produktionslinjer med puls och däremellan personalutrymmen för nedvarvning och återhämtning. Olika krav för hygien, ytor med hårdslitage och akustik gav en utmaning och en begränsad möjlighet för fantasin. Detta gjorde projektet mera idérik och tämligen spännande.

Konceptet byggde på ett medvetet spel av olika kulörer beroende på vart i lokalerna man infann sig. Röda och varmt gula toner placerade i trappuppgångar, gym sal och andra gemensamma utrymmen i fabriksdelen och speglade därmed pulsen av fabriken som skulle ge personalen stimulans i vardagen där glädje och energi alstrades för ökad produktivitet i en pulserande arbetsmiljö.

När däremot arbetsdagen startar och närmar sig sitt slut,

möts man av omklädningsrum med lugnande kulörer, vita, gråa och turkosa toner med neddämpat ljuskällor, avsedda att skapa en spaliknande upplevelse för medarbetarnas sinnesintryck.

I kontoret, där både singel och fyrmanna kontorsytor önskades var det viktigt att bibehålla en öppen men likväl tyst arbetsmiljö. Kontorsytorna omringar en gemensam mötesplats för personalen att mötas över en kopp kaffe eller ett snabbt samtal. Man kan välja att ha alla dörrar öppna för gemenskapen kombinerat med mera individuella rum för personliga ändamål. Som kronan på verket inreddes kontoret med ergonomiska möbler i lugna men ändå prunkande kulörer för att leverera en angenäm och inspirerande upplevelse.