Skip to main content

CAFÉ BRN'S

GESTALTNING, CAFÉ BRN’S

Ett tävlingsförslag för Göteborgs stad, 25kvm

Likt rälsen, ingjutet som raster över hela Göteborgs gator skall det nya Caféet vid Brunnsparken ingraveras i marken mitt i den park som länge har stått och graciöst delat på två av Göteborgs äldsta gator, Norra och Södra Hamngatan.

Inget elegantare än ett landmärke som anknyter sig till platsens historiska värde, med sitt naturliga och transparenta material som kamouflerar sig mjukt mot sin omgivning. Skapad med blott tre material, hämtade från området, reser Caféet sig ödmjukt utan något större väsen. Valnötslaserat limträ som nyanserar sig med trädstammarna i parken, glasskivor som böjer sig mot Nordstans vågiga glasentré, smyckad med sträckmetall och ståldetaljer i cortén likt planteringskrukorna som geometriskt vackert fördelar sig över hela parken.

Gestaltningen av Caféet har skapats med ett medvetet syfte, att omfamna gästerna så som parken i många år har omfamnat sina besökare. Caféet är i huvudsak ett autonomt byggnadsverk som erhåller potentialen att sammankopplas till en pergola via marken. En pergola som alstrar en mera fulländad upplevelse. Pergolan kan byggas samman med Caféet redan från början eller i Senare skede, vid den tidpunkt då man anser att en komplettering skapar mervärde. Om detta tillskott skulle bli aktuellt längs vägen, skall Caféet och pergolan redan nu förberedas för att ha ett naturligt och fullkomligt samspel.

OMGIVANDE MILJÖ

Caféfasaden är tänkt att smälta med marken för att sedan växa till igen i form av en pergola. Pergolan tillåter ett skuggspel dag- som kvällstid men skapar även en fridfull och njutbar sittning utan att hindra parkens övriga besökare att behålla sin obundenhet till att elda en pipa utan samvetsbetänkligheter. Parken är och skall förbli för alla.

Caféet kommer att knyta an den sömnlösa serveringsytan genom de ingjutna träbalkarna och de upplysta spåren i marken, vilka är krönta med ark av sträckmetall, som med sin varma markbelysning leder gästerna från Caféet till närmaste sittgrupp för att vila efter en lång shoppingupplevelse.

GER LIV OCH FESTLIG STÄMNING

Då Brunnsparken även är ett hem till många gatuartister, kan denna plats med eller utan pergolan ge liv och en festlig stämning samt ett klimat vi enbart ser på gatorna kring medelhavet. Då den markupplysta serveringsytan inte är anknuten till Cafébyggnaden så är den för alla att begagna under dygnets alla timmar, änskönt kan Cafébyggnaden skänka en ljusglimt till folket, som indirekt bidrar till ett förskönat klimat och en förhöjd upplevelse.

Genom att tillåta en frapperande lockelse infinna sig från avstånd, inbjuder man till ett naturligt rörelsemönster, där en kan gå mot och stanna upp för att fånga sin kopp kaffe medan man avnjuter musiken som klingas i ton med årstiden.

Caféet som får namnet Café BRN’S är ett ”kall-kafé” därmed har det en låg klimatpåverkan med beständiga material som med enkel behandling- och skötsel metoder kan åldras vackert och förblir hållbar. Med sin oisolerade konstruktion skall de kännas som en med sina gäster oavsett väder.

Café BRN’S kommer att agera som storstadens mötesplats, en samlingspunkt som alla känner till, ett glimmande alster i vintermörkret och en oas under sommarhalvårets varma och vakna nätter.

VIKTEN MED MODELL

I den arkitektoniska världen använder vi arkitektmodeller för en mängd olika ändamål, men framför allt för att ge liv åt idéer.

Att skapa en arkitekturmodell är en konstform i sig, en fysisk tredimensionell skiss. Genom modellen kan vi och våra kunder se hur ljuset når specifika rum och ytor, hur byggnaden samspelar med sin omgivning och hur entréer är placerade. Genom modellen kan vi även upptäcka tekniska svårigheter och lösa dessa innan vi bygger den faktiska byggnaden.

När du ser en arkitektmodell kan du enkelt analysera rumsrelationerna mellan former och designelement. Även om det finns många nya verktyg och lösningar, såsom 3D-modellering och illustrationer, som kan hjälpa dig att uppnå samma resultat, finns det inget som kan mäta sig med en fysisk modell som du kan känna med händerna och uppleva med ögonen från alla vinklar.