Skip to main content

LIBA BRÖD / LIBA CAFÉ

LIBA BRÖD

Självklart började vi med Liba Bröds ansedda verksamhet, som främst handlade om tunnbröd. Under 70-talet beslutade sig Liba Bröd för att gräva efter guld i vetefälten och de hittade verkligen guld. Vetefälten speglade också Liba Cafés uttryck, vilket gjorde det uppenbart för oss att använda mässing som fasadmaterial. När Liba under processen uttryckte sitt intresse av att också franchisa cafét, blev identiteten en hörnsten i projektet.

Det skulle inte längre vara en byggnad i ett industriområde utan en café-bar mitt i staden eller i ett köpcentrum bland de redan etablerade cafékedjorna som sedan länge har etablerat ett unikt namn och utseende för sig själva. För att Liba skulle kunna födas och stiga upp bland dessa redan etablerade veteraner behövde Liba Café göra ett starkt och modigt intryck, och det var det vi hade i fokus genom hela design- och idéprocessen. Ja, det är en dold men ändå inte avsiktligt dold identitet i exteriören.

BYGGER PÅ FAMILJEVÄRDERINGAR

Liba Bröd är ett företag baserat på familjevärderingar och transparens mellan de anställda, vilket fick oss att vilja skapa en transparent fasad för ett transparent företag.

Vi började med mönster som spannmål eller något som skulle återspegla verksamheten - men med associationen att Liba Bröd är ett libanesiskt bröd som härstammar från Libanon, ville vi gå bortom bara spannmål. Vi ville att den orientaliska känslan skulle definiera den libanesiska panachen i deras cafémiljöer.

Återigen var identiteten viktig att betona och vi började tänka på en äldre modifiering av kompositionsstilar som kufisk text. Även om Libanon är ett feniciskt land med det glömda feniciska språket, har de historiska händelserna i landet lämnat sina spår och gjort intryck. Det arabiska språket tog över och med det kom ny kultur, nytt språk och ny design i nya former. En av dessa är kufisk text. Enkelt förklarat skriver man ett ord på arabiska som man speglar i alla riktningar och skapar en rektilinjär och symmetrisk struktur runt detta ord. Ordet var utan tvekan BRÖD.

Så det dolda budskapet är inget annat än det vi alla älskar på Liba Bröd och det är bröd skrivet på arabiska.

FÖRSTÄRKER ATMOSFÄREN

Om vi börjar med fasaden valde vi ett material som kunde upplevas både under dagen och på kvällen. Under dagen kan det flimra i solens naturliga ljus precis som vetefälten ute på fälten, för att sedan skimra i mörkret på natten genom att installera ljuskällor bakom plåtarna längs hela fasaden. Detta skapar en dynamisk och intressant effekt som förstärker Liba Bröds unika identitet och ger en iögonfallande syn även på kvällen när ljuset strålar genom plåtarna och skapar ett spektakulärt ljusspel. Detta materialval bidrar till att skapa en lockande och minnesvärd fasad för Liba Bröd, som drar till sig uppmärksamhet och skapar en unik atmosfär runt caféet både dag som natt.

Dessutom ville vi att fasaden skulle fortsätta in i caféet och reflekteras på det ljusgråa terrazzogolvet, som också hade en mässingsfog för att matcha utsidan. Skuggspelet framträder genom den stora baldakinen som löper runt ett hörn av huset över den utomhus belägna terrassen. Även denna konstruerades med perforerad mässingsplåt, men med tätare stansningar i mönstret för enklare ljusintag och ett glastak ovanpå. När solens strålar träffar baldakinen skapas en skugga av mönstret ned till golvet och möblerna på uteplatsen och inne i caféet. Detta ger en intressant och dynamisk ljuseffekt som förstärker atmosfären både inomhus och utomhus, och bidrar till att skapa en unik och minnesvärd upplevelse för besökarna på Liba Bröd.

EN VARM INBJUDANDE KÄNSLA

Om vi nu rör oss till volymen och de stora fönstersektionerna som tillåter ett utökat ljusintag valde vi att använda den nya tillbyggnaden för att maximera höjden i förhållande till den befintliga byggnaden bakom. Detta gav oss en magnifik volym med precis rätt höjd och djup, vilket möjliggjorde en glasyta som för med sig den externa miljön in i den interna miljön. Glas-avsnitten börjar från golv till tak och skapar en oändlig känsla mellan inne och ute, något som både gynnar gästernas upplevelse och ökar personalens känsla av trygghet då utsikten breddas.

Generellt sett, med tanke på den geografiska platsen för fabriken som kopplar Liba Café till den, ville vi skapa en glittrande stjärna som lyser som ett ljus i mörkret med en varm inbjudande känsla för alla som medvetet besöker Liba Café eller som bara råkar passera förbi. På samma sätt som Liba Café förhoppningsvis kommer att kännas och upplevas mitt i stan, i mindre städer runt om i Sverige och så småningom runt om i världen.