Skip to main content

LIBA CAFÉ

LIBA CAFÉ

Parallellt med att Café Liba expanderade så arbetade företaget med att utöka deras produktsortiment, utveckla nya menyer samt utforma nya webbplatser. Till detta påbörjades ett arbete kring att skapa en ny identitet kring deras logga och även ett mönster som skulle gå ihop fint med den nya identiteten.

Vår insats i detta var inte så självklar från början, men ju flera idéer utvecklades mellan Café Liba och reklambyrån de samarbetade med, desto oftare dök det upp på vårt bord.

ÖKAD STOLTHET & ÖKAD FÖRSÄLJNING

Tillsammans började vi även se att paketeringen och den nya identiteten cafét hade fått ingick i en och samma helhet. Samspelet mellan Café Libas nya identitet och varumärket Café Liba skulle ge bra resultat. Det skulle även knyta ihop säcken och skapa en vattentät produkt som skulle öka stoltheteten hos ägarna och även öka deras försäljning.

Med andra ord blev det förvisso uppenbart för alla, att bruka mönstret på fasaden till alla deras paketeringar, från pappersmuggar, tårtkartonger och färdiga kaklådor till deras pappers- och plastpåsar. Kulörpalleten följde samma tema, det guldiga representerar mässingfasaden på huset och integrerades med ett antal utvalda färger för att skapa differens mellan de olika produkterna. Inget kan skapa förutsättning för bättre försäljning som ett starkt varumärke och Liba Café lyckades skapa det.

RESULTATET BLEV MAKALÖST

Alla deltagare var eniga om den goda designen och det unika utseendet Cafe Liba erhöll. Och åter igen en nöjd och stolt kund gör oss nöjda och stolta arkitekter