Skip to main content

SGS LILLATORP

SGS LILLATORP, 50-TALS HUS

Totalt 46 lägenheter, 42st 1 R&K samt 3st 2 R&K

Projektet var ett uppdrag för SGS studentlägenheter i Göteborg, med syfte att göra två huskroppar från 50-talet till mer energieffektiva och mer komfortabla lägenheter med samtliga bekvämliga funktioner som kök, bad och wc integrerat i alla lägenheter.

Bad och vissa wc var mer kollektiva och placerade i trapphus eller källarplan medan köken var mer än 60 år gamla och väl utslitna. Fönstren var i originalskick, charmiga men genomsläppliga vilket ökade energiförbrukningen i husen. Utmaningarna var stora men ingenting var omöjligt.

EXTERIÖRT

Samtliga fönster skulle demonteras innan man kunde med säkerhet känna till det exakta utseendet de nya fönstren skulle ha. Som alla ombyggnader, vet man med sig att de ofta bjuder på överraskningar och det är en del av spänningen med att jobba med restaurering och ombyggnationer. I detta skede insåg vi att dagens fönster leverantörer inte tillverkar karmar som de man tillverkade på 50-talet. Genom ett frekvent närvarande på byggarbetsplatsen upptäckte vi detta tidigt och kunde ihop med entreprenören då och då skissa på detaljer och finna lösningar på plats.

I detta fall, för att slippa demontera fina fönsterbänkar av granit och ändå behålla den nödvändiga ytan på utsidan för sandfogning, efterfrågade vi att fönsterleverantören fräser ut ett bestämt mått på karmarna av alla fönster så att byggaren lätt kunde trycka in fönstren över fönsterbänken och samtidigt ha kvar det nödvändiga måttet på utsida karm att sand foga över. Sådana situationer och tillvägagångsätt är oerhört vanliga och de mest strategiska banor för en ombyggnation eller restaurering av en byggnad av historiskt värde.

INTERIÖRT

Vid starten av projektet, initierade vi till att tillsammans med kunden vandra runt i byggnaderna för att inspektera och studera hur vi kan bevara och inte inskränka allt för mycket i husets charmiga tidshistoria och byggnadsår. Under vandringen tog vi fram listor på saker vi som arkitekter gärna ville behålla genom att demontera och återmontera i de nyrenoverade lägenheter. Som exempel på det, i köken fanns 50-talskryddhyllorna samt stänkskydden vid spisarna som på den tiden hade tillverkats av vit marmor. Det bestämdes där och då och dessa demonterades och i mån av skick återmonterades i de nya köken och kompletterades i de fallen där delar saknades.

Det vi inte kunde återanvända lämnade vi till studenterna som var extremt angenäma om att inte tappa retrokänslan i lägenheterna. Vid öppet hus kring det nya utseendet uppmanades studenterna och fick friheten att ta med sig allt de finner av värde för de som krokar eller handtag från köksluckor för att senare återmontera de själva eller använda de på annat håll. Allt för att tänka hållbart genom återvinning och återbruk.

INFLUENSER AV 50-TALET

De nya köken och badrummen fick naturligtvis influeras av 50-talets mönster och kulörer. Trots moderna lösningar i köken blev kulören på luckorna lingrön istället för standard vitt. Samma gällde golvbeläggningen, där det inte var originalträgolv som slipades och lackerades så blev golvet i köken laminat i form av schackrutor. Åter igen en av de typiska 50-talens köksgolv.

Resultatet blev påfallande, både studenterna och hyresvärden SGS kände stolthet över de ny renoverade bostäderna och det är varje arkitekts mål och vision att leverera stolthet till alla sina kunder, beställare som brukare.